ṢÓKÍ ÌRAN KEJÌDÍNLÓGÚN ÌWÉ WÀẸ́Ẹ̀KÌ ÀTI NÉKÒ “Ọ̀RẸ́ MI” TÍ ADÉRÍBÍGBÉ MORÓUNMÚBỌ̀ KỌ (SUMMARY OF THE EIGHTEENTH SCENE IN ADERIBIGBE MOROUNMUBO’S Ọ̀RẸ́ MI)

ṢÓKÍ ÌRAN KEJÌDÍNLÓGÚN ÌWÉ WÀẸ́Ẹ̀KÌ ÀTI NÉKÒ “Ọ̀RẸ́ MI” TÍ ADÉRÍBÍGBÉ MORÓUNMÚBỌ̀ KỌ (SUMMARY OF THE EIGHTEENTH SCENE IN ADERIBIGBE MOROUNMUBO’S Ọ̀RẸ́ MI) Ṣọlá bí…

ṢÓKÍ ÌRAN KẸRÌNDÍNLÓGÚN ÌWÉ WÀẸ́Ẹ̀KÌ ÀTI NÉKÒ “Ọ̀RẸ́ MI” TÍ ADÉRÍBÍGBÉ MORÓUNMÚBỌ̀ KỌ (SUMMARY OF THE SIXTEENTH SCENE IN ADERIBIGBE MOROUNMUBO’S Ọ̀RẸ́ MI)

ṢÓKÍ ÌRAN KẸRÌNDÍNLÓGÚN ÌWÉ WÀẸ́Ẹ̀KÌ ÀTI NÉKÒ “Ọ̀RẸ́ MI” TÍ ADÉRÍBÍGBÉ MORÓUNMÚBỌ̀ KỌ (SUMMARY OF THE SIXTEENTH SCENE IN ADERIBIGBE MOROUNMUBO’S Ọ̀RẸ́ MI) Ó kun…

ṢÓKÍ ÌRAN KỌKÀNLÁ ÌWÉ WÀẸ́Ẹ̀KÌ ÀTI NÉKÒ Ọ̀RẸ́ MI TÍ ADÉRÍBÍGBÉ MORÓUNMÚBỌ̀ KỌ (SUMMARY OF THE ELEVENTH SCENE IN ADERIBIGBE MOROUNMUBO’S Ọ̀RẸ́ MI)

ṢÓKÍ ÌRAN KỌKÀNLÁ ÌWÉ WÀẸ́Ẹ̀KÌ ÀTI NÉKÒ Ọ̀RẸ́ MI TÍ ADÉRÍBÍGBÉ MORÓUNMÚBỌ̀ KỌ (SUMMARY OF THE ELEVENTH SCENE IN ADERIBIGBE MOROUNMUBO’S Ọ̀RẸ́ MI) Hassan Abdulbaqi…